ISSN 2149-4983
 
 
Cilt : 3 Ek : 1 Yıl : 2016
 
: 3 (1)
Cilt: 3  Ek: 1 - 2017
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Farklı Gruplarda Dans ve Haraket Terapisinin Kullanımı ve Etkileri
Use and Effect of Dance and Movement Therapy in Different Groups
Nihan Altan Sarıkaya, Hürrem Ayhan, Özge Sukut
doi: 10.5222/jaren.2017.1001  Sayfalar 1 - 5 (108 kere görüntülendi)

2.
Terör Mağdurlarının Yaşadıkları Ruhsal Sorunlar
The Psychological Problems Terror Vıctıms Lived
Sakine Aktaş, Bahattin Bulduk, Hakan Orakçı
doi: 10.5222/jaren.2017.1002  Sayfalar 6 - 9 (60 kere görüntülendi)

3.
Postpartum Depresyonun Etiyolojisi: Kültür Etkisi
Etiology of Postpartum Depression: Culture Effect
Mehmet Cihad Aktaş, Çağlar Şimşek, Sakine Aktaş
doi: 10.5222/jaren.2017.1003  Sayfalar 10 - 13 (91 kere görüntülendi)

4.
Sigara bağımlılığına yönelik müdahaleler
Interventions intended for cigarette addiction
Gülçin Korkmaz, Çağlar Şimşek
doi: 10.5222/jaren.2017.1004  Sayfalar 14 - 23 (143 kere görüntülendi)

5.
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Gelişen Ruhsal Bozukluklar
Mental Disorders Following Acute Myocardial Infarction
Bahattin Bulduk, Mehmet Cihad Aktaş, Mehmet Bulduk
doi: 10.5222/jaren.2017.1005  Sayfalar 24 - 27 (63 kere görüntülendi)

6.
Ninnilerle Büyümek
Grow With Lullabies
Semra Karaca, Esen Öngün
doi: 10.5222/jaren.2017.1006  Sayfalar 28 - 32 (107 kere görüntülendi)

7.
Alzheimer Hastalarında Görülen Davranışsal Sorunları Yönetme
Managing Behavioral Problems in Alzheimer's Patients
Nihan Altan Sarıkaya, Özge Sukut, Hürrem Ayhan
doi: 10.5222/jaren.2017.1007  Sayfalar 33 - 38 (98 kere görüntülendi)

8.
Maneviyat ve Sağlık
Spırıtualıty and Health
Melike Boztilki, Elif Ardıç
doi: 10.5222/jaren.2017.1008  Sayfalar 39 - 45 (134 kere görüntülendi)

9.
Şizofrenili Bireylerde İstihdamın Önemi
The İmportance of Employment in People with Schizophrenia
Yüksel CAN ÖZ, Gül ÜNSAL BARLAS
doi: 10.5222/jaren.2017.1009  Sayfalar 46 - 50 (107 kere görüntülendi)

10.
Obsesif kompulsif bozukluğu olan hasta yakınlarında bakım yükü ve psikoeğitim
Burden of care in family caregivers of patients with obsessive compulsive disorder and psychoeducation
Berna Ersoy Özcan, Gül Ünsal
doi: 10.5222/jaren.2017.1010  Sayfalar 51 - 56 (113 kere görüntülendi)

11.
Çocuk Hakları İhlali: Cinsel İstismar
Violation of Child Rights: Sexual Abuse
Saadet Gonca Mavi Aydoğdu, Ülkü Özsoy
doi: 10.5222/jaren.2017.1011  Sayfalar 57 - 60 (143 kere görüntülendi)

12.
Postpartum Dönemde Kadınların Psikososyal Durumları ve Etkileyen Risk Faktörleri
Psychosocial Health of Women During Pospartum Period and Affecting Risk Factors
Sema Üstgörül, Emre Yanıkkerem
doi: 10.5222/jaren.2017.1012  Sayfalar 61 - 68 (130 kere görüntülendi)

* Tüm Kullanıcılarımızın dikkatine; dergimiz yazım kuralları revize edilmiştir. Yazım kuralları gereği kaynakçanın “Vancouver” stili kullanılarak düzenlenmesi gerekmektedir, ayrıntılı bilgi yazım kuralları başlığımız içerisinde yer almaktadır.

* İstanbul İli Beyoğlu Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği'ne bağlı Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemşirelik/ebelik ve sağlık bilimleri alanında yapılmış bilimsel araştırmaları sunmak üzere, yılda üç kez yayınlanan (Nisan, Ağustos ve Aralık) ücretsiz yayınıdır.

 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved