ISSN 2149-4983 | e-ISSN: 2149-9306
 
 
Cilt : 3 Ek : 3 Yıl : 2017
 
Kolorektal Kanserlerde Palyatif Bakım Hemşireliği []
. 2017; 3(1): 43-48 | DOI: 10.5222/jaren.2017.043  

Kolorektal Kanserlerde Palyatif Bakım Hemşireliği

Emine İlaslan1, Zeynep Özer2, Emine Kol2
1Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Eğitim Koordinatörü, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolorektal kanserler, hastanın yaşama şansı ile ilgili olumlu gelişmelere rağmen, kanserin neden olduğu ölümler arasında tüm dünyada halen ilk sıralarda yer almaktadır. Hastanın yaşam süresini uzatan bu olumlu gelişmeler sonucunda ileri evre, prognozu belli olmayan ve ağrı başta olmak üzere birçok semptomu yoğun yaşayan hasta popülasyonunda artış meydana gelmektedir. Bu durum medikal tedaviden daha çok hasta konforu ve yaşam kalitesinin ön planda olduğu bakım gereksinimini ortaya çıkarmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanın sağlığının korunması ve iyilik halinin sürdürülmesinde yer alan hemşireler hastanın bireysel gereksinimini düzenli olarak değerlendirip yaşam sonu bakım planları oluşturarak sağkalımı artırmada önemli rol oynarlar.
BULGULAR: Özellikle kanser hastaları başta olmak üzere pek çok hastalık grubunda yoğun olarak başvurulan palyatif bakım uygulamaları, kolorektal kanserli hastalarda ağrı, bulantı, kusma, barsak tıkanıkları, halsizlik, psikososyal sorunları gibi semptomlarda da rahatlatıcı olmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu derleme yazısında özellikle kolorektal kanserlerin semptomlarına yönelik palyatif bakım uygulamaları literatür ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, palyatif bakım, hemşirelik


Palliative Care Nursing In Colorectal Cancer

Emine İlaslan1, Zeynep Özer2, Emine Kol2
1Akdeniz University Hospital, Education Coordinator, Antalya, Turkey
2Akdeniz University, Faculty of Nursing, Antalya,Turkey

INTRODUCTION: In spite of the recent positive developments in colorectal cancer survival rates, the disease is still the leading cause of cancer related deaths throughout the world. As a result of the recent advances prolonging the survival of patients, there has been an increase in the number of late-stage patients with uncertain prognosis who experience numerous symptoms, including pain, intensely. This, in turn, necessitates care emphasizing patient comfort and life quality rather than medical treatment.

METHODS: Nurses who strive to maintain the health and well-being of patients play an important role in increasing survival by evaluating the individual needs of patients regularly and preparing end-of-life care plans.

RESULTS: Palliative care practices, which are frequently adopted in many different patient groups and especially those with cancer, have a relieving effect on the symptoms of colorectal cancer patients pain, nausea, vomiting, bowel obstruction, fatigue and psychosocial problems.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this review, the palliative care practices for colorectal cancer symptoms are discussed in light of the literature.

Keywords: Colorectal Cancer, Palliative Care, Nursing


Emine İlaslan, Zeynep Özer, Emine Kol. Palliative Care Nursing In Colorectal Cancer. . 2017; 3(1): 43-48

Sorumlu Yazar: Emine İlaslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
*Journal of Academic Research in Nursing (JAREN) dergisi; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2015 yılında Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kez yayımlanmış olan ve 2017 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez yayınlanmaya devam eden yayınıdır. Dergi Türkiye Atıf Dizini (Turkey Citation Index) tarafından indekslenmektedir. 
Hızlı Arama 
Copright © 2015 JAREN All rights reserved